SOSTENIBILITAT

TEBALLEM LES 3R

Mitjançant la nostra proposta, treballem la sostenibilitat a través de reduir, reutilitzar i reciclar. Hem de educar en conscienciar en reciclar per aconseguir que les futures generacions gaudeixin d’un entorn més just i sostenible. Les nostres propostes educatives o activitats pretenen treballar les 3R (reduir, reutilitzar i reciclar).