GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA DE LES AMPES

Portem la gestió administrativa i financera de les Ampes, dissenyem, gestionem i desenvolupem projectes a mida adreçats als centres educatius, contem amb professionals per a cada franja i conjuntament elaborem una proposta adequada d’activitats adients a cada centre i edats .