PROJECTE EDUCATIU

"Sense participació no hi ha aprenentatge"

La nostra tendència educativa es basa en la PEDAGOGIA ACTIVA, “ Cooperar i Compartir” aprendre fent, on l’infant i l’adolescent són el centre del procés educatiu, sense perdre de vista que estem parlant d’infants i adolescents que viuen en el s. XXI. Així doncs les activitats que proposem estan dissenyades perquè l’infant hi participi, no parlem d’espectadors, sinó de participants.  El diàleg constant, el treball en petit grup o l’experiència pràctica són els trets metodològics més destacables.

Treballem mitjançant la recerca de l’autonomia del nen/a i les seves vivències personals per aconseguir aprenentatges significatius. Enfoquem el temps de lleure des de totes les seves dimensions:

Lúdica : Utilitzant el joc com a element clau en el desenvolupament personal i interpersonal.

Ambiental-ecològica: Contacte amb l’entorn.

Esportiu-aventurer: Coneixement i pràctica del joc esportiu i d’aventura.

Festiva.

Solidària.

Implicació personal : Participant en el desenvolupament de l’activitat.