IDEARI

Quins són els objectius
de Cercle?

L’objectiu principal de la Fundació és promocionar l’educació en el lleure d’infants, adolescents i joves, i l’animació sociocultural en general oberta a totes les edats, dirigida a l’atenció de les necessitats socials dels habitants de la nostra comunitat, promovent activitats de monitoratge i acompanyament, activitats de lleure, casals d’estiu, sortides i colònies amb centres recreatius i escolars, i altres activitats complementàries.

A més, els/les components de Cercle concebem la idea d’infant des d’una perspectiva biopsicosocial, és a dir, que incorpora la dimensió física, personal (o emocional) i social de l’infant. Dit amb unes altres paraules, l’infant té una relació amb els diversos elements del medi que l’envolta i això provoca, inevitablement, unes conseqüències en el seu desenvolupament. En el nostre escenari no podem obviar aquestes dimensions i és per això que tot el que plantegem té una idea global, procurant el desenvolupament integral de cada infant, tenint en compte sempre les seves característiques i necessitats personals.

En aquesta línia, un altre dels objectius principals de la Fundació és promoure l’autonomia dels infants i la construcció de vivències personals fonamentades en aprenentatges significatius. Per això, enfoquem el temps de lleure des d’una perspectiva multidimensional, tal i com es representa en el gràfic:

Finalment, com altres entitats, la Fundació Cercle té definits uns trets de identitat que en dibuixen el marc de treball i en guien la tasca, i que alhora serveixen com a referència per a tots els qui la conformen. A tall de resum, els trets que cal destacar són els següents:

  • Els valors són l’eina vertebradora per al nostre treball i la base del desenvolupament dels infants. La tolerància i el respecte són condició indispensable que tots i totes hem de posseir, per tal de conviure i créixer en pau.
  • La implicació personal de tots i totes les participants és la peça clau per al desenvolupament correcte de les activitats. Des de la Fundació, vetllem per generar la motivació que empenyi a complir aquest requisit.
  • Cooperar i compartir és construir. En primer lloc, per poder cooperar cal educar els infants en l’empatia, en el coneixement que tots som diferents. Quan això hagi succeït, és possible començar a cooperar i compartir. Cal treballar en equip, per tal de compartir idees, ensenyar coses noves, entre d’altres. Treballant plegats els resultats tenen més èxit
  • Cooperar amb la família. Com un dels principals agents educadors de cada infant, creiem que és molt important que la família i l’entitat Cercle treballin conjuntament i amb un mateix objectiu: el desenvolupament integral i correcte de cada infant
  • La cura i conservació del medi ambient. Mitjançant la nostra proposta treballem la sostenibilitat a través de les “tres R” (reducció, reutilització i reciclatge), amb l’objectiu d’aconseguir que les futures generacions gaudeixin d’un entorn més just i sostenible.